• Ameca – stroj za demontiranje starog kolosijeka i skretnica i polaganje novog kolosijeka i skretnica
  • Dvoputni bageri neophodni su za rad na pruzi te osiguravaju mogućnost pristupa radilištima neovisno o cestovnoj infrastrukturi
  • Strojevi za manevriranje i privlačenje vagona na industrijskim kolosijecima temelj su razvoja prometa kao važne djelatnosti
  • Dvoputne hidraulične radne platforme omogućuju pristup i rad na kontaktnoj mreži, a mogu se koristiti i za ostale visinske radove